KÖLKED

Üdvözöljük a gólyák földjén!

   

 Kölkedről

Önkormányzat

Hírek

Oktatás, Kultúra

Turizmus

Civil szervezetek

Galéria

hatályos rendeletek

Ezen a helyen gyakran száraz, de közöttük olyan hasznos anyagokat is találhat, amelyből Kölked község helyi életével kapcsolatos szabályozások vannak kigyűjtve és közzé téve. A hatályos rendeletek között számos olyan helyi szabályozás is található, amely az egymás mellett élés és mások jogos érdekeit is figyelembe vevő. Vannak közöttük olyanok is, amelyeket magasabb rendű utasítások hatására kellett megalkotnunk. Amit viszont nagyon fontos mindenkinek tudnia, hogy  a község ezen rendeleteinek többsége és az abban szereplő egyes szabályozások már a 2014 évet megelőzően is léteztek, ám akinek érvényt kellett volna szereznie ezek betartatására, nem igazán törődött ezekkel. Így a község jelenlegi vezetésére maradt és napjainkban meglepetésként hathat egyes lakóinkra, hogy felhívásban szembesül arról, mely szerint a jövőben az eddig megszokottaktól eltérően kell saját kis környezetében élnie, mert a múlt „szokásai” ma már nem elfogadhatók. Tisztelettel kérjük, hogy a rendeleteink betartásával Ön is legyen saját maga, a falu lakossága és vezetése segítségére!

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

1/2023. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
2/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 10/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati elismerésekről
4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa 2023. évi igénylésének részletes feltételeiről
10/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 8/2019. (X.8.) sz. önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről.
11/2023. (X, 19.) önkormányzati rendelete  az önkormányzat tulajdonában lévö lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 8/2017. (XII. 22.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
12/2023. (X, 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és a sajátos helyi juttatásokról szóló 7/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosftásáról

1/2022. (I.24.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
2/2022. (I.24.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
3/2022. (I.24.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 102005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete Kölked Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete Kölked Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
6/2022. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról
7/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa 2022. évi igénylésének részletes feltételeiről
8/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete a közvilágítás mértékének korlátozásáról
9/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 11/2015. (XI. 2.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete Kölked község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017. (VII. 5.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

1/2021. (II.18.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
3/2021. (IV. 6.) sz. rendelete a házasság hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali munkaidőn kívül történő megkötéséért fizetendő díj mértékéről szóló 13/2016. (X. 5.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
4/2021. (V. 25.) sz. rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (IV. 21.) sz. rendelet módosításáról
5/2021. (V. 25.) sz. önkormányzati rendelete a 2020. évi zárszámadásról
6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelet a köztemetőkről és a temetkezésekről
7/2021. (X. 1.) sz. rendelete az egyes szociális ellátásokról és a sajátos helyi juttatásokról
8/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete tanyagondnoki szolgálatról
9/2021. (X. 25.) sz. rendelete a szociális célú tűzifa 2021. évi lgénylésének feltételeiről
10/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) sz. rendelet módosításáról
11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete z egyes szociális ellátásokról és a sajátos helyi juttatásokról szóló 7/2021. (X. 1.) sz. rendelet módosításáról

1/2020 (I.30.) önkormányzati rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
2/2020 (I.30.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről
3/2020 (I.30.) önkormányzati rendelet a helyi közétkeztetési nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjakról
4/2020 (II.25.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.12.)  sz. rendelet módosításáról
5/2020 (III.09.)önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
6/2020 (IV.21.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020 (III.13.) sz. rendelet módosításáról
9/2020. (IX.25.) sz. rendelete a szociális célú tűzifa 2020. évi igénylésének részletes feltételeiről
10/2020. (XI. 23.) sz.  rendelete az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1/2019 (II.1.) sz. önkormányzati rendelete a nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjakról
2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és a sajátos helyi juttatásokról
3/2019. (III.12) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
4/2019. ( V. 31.)  sz. rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 12.)  sz. rendelet módosításáról
5/2019. (V. 31.) sz.  rendelete az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
6/2019. (IX.24.)sz. rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 12.)  sz. rendelet módosításáról
7/2019. (IX.24.) sz. önk. rendelet a szociális tűzifa igénylésének részletes feltételeiről
8/2019. sz. önk. rendelet a településkép védelméről
9/2019. (X. 25.) sz. önkormányzati rendelete a képviselő-testület és önkormányzati bizottság tagjainak tiszteletdíjáról szóló 6/2014. (X. 22.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
10/2019 (XII.20.) sz. önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1/2018. (III. 1.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2/2018. (III. 1.) sz.  önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
3/2018. (III. 1.) sz. önkormányzati rendelete a nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjakról
4/2018. (V. 28.)  sz. rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (X. 2.)  sz. rendelet módosításáról
5/2018. (V. 28.) sz. önkormányzati rendelete a 2017. évi zárszámadás elfogadásáról
6/2018 módosított költségvetési rendelet
7/2018. (X. 22.)  sz. rendelete a szociális célú tűzifa 2018. évi igénylésének részletes feltételeiről1/2017. (III.16.) sz.  önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
3/2017.(VII. 5.) sz.  önkormányzati rendelet Kölked község  településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
Kölked Község Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata
4/2017. (X. 2.) módosított költségvetési rendelet
5/2017.(X. 2.) sz. önkormányzati rendelete a helyi közművelődés feladatairól (2)
6/2017. (X. 20.)  sz. szociális tűzifa rendelet
7/2017. (X. 20.) sz. rendelete az egyes szociális ellátásokról
8/2017. (XII. 22.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről
9/2017. (XII. 22.) sz. önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2016
1/2016 rendelet az egyes szociális ellátásokról
3/2016 az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
3/2016 az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről táblázatok
4/2016az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről
5/2016  az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
6/2016 (04. 20.)  Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
7/2016. (IV. 20.) a helyi közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint azok be nem tartásának jogkövetkezményeiről
8/2016. (V. 30.) az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetéséről
9/2016. (V. 30.) az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
10/2016. (V. 30.) az önkormányzat a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (II. 15.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
11/2016. (V. 30.) az önkormányzat a helyi építési szabályzatról szóló 10/2005. (X.28.) sz. rendelet módosításáról
12/2016. (X. 5.) az önkormányzat 2016. évi  költségvetéséről szóló 3/2016. (III. 11.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
13/2016. (X. 5.) az önkormányzat a házasság  hivatali helyiségen  kívül, valamint hivatali munkaidőn kívül történő megkötéséért fizetendő díj mértékéről
1/2015. (I.20.) az önkormányzati elismerésekről
4/2015. (II. 27.) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
4/2015. (II. 27.) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről - táblázat
5/2015. (III. 25.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről
6/2015. (III. 23.) a közterület-használat helyi szabályozásáról 
7/2015. /IV.28./ a 2014 évi költségvetés végrehajtásáról
10/2015. (XI. 2.) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről  szóló 4/2015. (II. 27.) módosításáról
11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet a helyi adóról

4/2014. (IX. 1.) a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről
6/2014. (X.1.) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.10.) módosításáról
6/2014. (X.22.) a képviselő-testület és önkormányzati bizottság tagjainak tiszteletdíjáról

1/2013. (1.30.)  az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.3.) rendelet módosításáról
2/2013. (III. 01.) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2/2013. (III. 01.) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről - táblázat
5/2013. (111.29.)  a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról  
7/2013.(V.27.)  a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról
8/2013. (IX.15.) az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról
9/2013. (X.24.) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.1.) módosításáról

3/2012. Költségvetési rendelet
6/2012. /IV.26./ a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
6/2012. 2011 évi pénzmaradvány vagyon
6/2012 2011 tény
7/2012. /IV.26./ az önkormányzati rendeletekben szabályozott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
17/2012. (XII.20.)  önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

2/2o11. (II. 24.) az önkormányzat 2o11. évi költségvetéséről
2/2o11. (II. 24.) az önkormányzat 2o11. évi költségvetéséről - táblázat
4/2011. /III.25./ önkormányzati rendelete a 2o1o. évi költségvetés végrehajtásáról
4/2011 - 2010 évi beszámoló - táblák
5/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete a házasságkötési eljárásról

1/2010(II. 19. ) Kt. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
3 /2010./IV. 1/ rendelete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

1/2009. (II.19.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről.
12/2009/XII.21./az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő vízdíjról

7/2008( X.16.) Kt. a háziorvosi, fogorvosi és területi védőnői körzetekről

3/2007. (II. 12.) Kt. sz.  rendelete az adatvédelemről

3/2005. (III.30.) önkormányzati rendelete az állattartásról
10/2005. (X.28.) számú önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

7/2004. (VII.30.) a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 8/2004. (VII.30.) a helyi hulladékgazdálkodási tervről

12/2002. (XI.20.) Kölked község közművelődési feladatairól

3/2001. (II.26.) számú rendelet az önkormányzat vagyonáról

10/1999. (XII. 14) a helyi iparűzési adóról
11/1999. (XII.14) a kommunális adóról

8/1996. (VIII. 2.) a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről